Reklamace a vrácení

Reklamační řád pro internetový obchod společnosti TZK s.r.o. - Eshopu bezpečnostní, zabezpečovací a automatizační technikou

 • Úvod
 • Záruční podmínky a vrácení zboží
 • Záruční list
 • Práva plynoucí ze záruky
 • Vyřízení reklamace
 • Závěrečné ustanovení
 1. Úvod

    Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje sena kupní smlouvy uzavřené s podnikateli. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti TZK s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu na www.tzk-sro.cz a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky. Prodávající a provozovatel eshopu je společnost TZK s.r.o, Na Valech 584, 289 12 Sadská, IČ 27362671, DIČ CZ27362671. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

     Adresa zde uvedená je pouze fakturační a administrativní, NEJEDNÁ SE O ADRESU SÍDLA E-SHOPU!!!!!!

 1. Záruční podmínky

     V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců při předepsaném způsobu použití a výrobcem doporučených podmínkách. Záruka se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se případně o dobu záruční opravy. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. V žádném případě není odpovědný za případnou ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času nebo další ztráty způsobené kupujícímu v souvislosti s nákupem, instalací nebo poruchou výrobku..

     Nekompletnost zásilky je zákazník povinen reklamovat v den převzetí balíku, nejpozději pak následující pracovní den a to na tel. 605760679. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

-

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.

-

Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

-

Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, nebo používáním výrobku v nevhodném prostředí.

-

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

-

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

-

Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

-

Zboží bylo poškozeno živly.

-

Vady způsobené mechanickým poškozením

-

Vady způsobené kolísáním napájecího napětí mimo rozsah uvedeným v návodu

-

Došlo k poškození zboží při přepravě

 

Opravy záruční

Zboží bude přijato do záruční opravy pouze v případě, že:

 • ke zboží bude přiložena kopie dodacího listu a faktury
 • zákazník vyplní po stisknutí níže uvedeného tlačítka "Pokračovat" v políčku Reklamace a zde vyplní všechny potřebné údaje

     V procesu vyplňování údajů potřebných k vyřízení reklamace má zákazník možnost zvolit si zaslání reklamovaného zboží zpětnou zásilkou prostřednictvím Parcelshopu společnosti PPL CZ, s. r. o. V případě využití této služby je zákazníkovi zaslán štítek, který po vytištění nalepí na balík a odnese ho do Parcelshopu. Seznam Parcelshopů najdete ZDE. Doba opravy je maximálně 30 dnů ode dne přijetí zboží do opravy. V případě nenalezení či neuvedení popisované závady bude účtován poplatek za test.

Vrácení zboží

     Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (nenakupoval na IČ § 1829 zákoníku č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník), má právo od kupní smlouvy odstoupit. Zboží je možné vrátit po vyzkoušení do 14 dnů, bez udání důvodu. V takovém případě bude toto zboží přijato za následujících podmínek:

 • zboží bude nepoškozené, funkční a v původních obalech včetně návodů k použití. Ke zboží bude přiloženo Odstoupení od Kupní smlouvy a jeho stav bude umožňovat další prodej
 • zákazník vyplní po stisknutí níže uvedeného tlačítka "Pokračovat" v políčku Vratka a zde vyplní všechny potřebné údaje

V procesu vyplňování údajů potřebných k vrácení zboží má zákazník možnost zvolit si zaslání vraceného zboží zpětnou zásilkou prostřednictvím Parcelshopu společnosti PPL CZ, s. r. o. V případě využití této služby je zákazníkovi zaslán štítek, který po vytištění nalepí na balík a odnese ho do Parcelshopu. Seznam Parcelshopů najdete  ZDE..

 

 1. Záruční list

     U záručního listu není při zaslání zboží vyplněno datum a razítko prodejce. Je to z důvodu, že záruční list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od dopravce. V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, zašlete záruční list k následnému vyplnění na naši adresu. Vyplněný a potvrzený záruční list Vám bude doručen zpět. K některým výrobkům výrobce záruční list nepřikládá, v tomto případě slouží jako záruční list dodací list.

 1. Práva plynoucí ze záruky

     Spotřebitel při uplatnění záruky má:

-

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

-

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

     V případě výměny zboží za nový kus získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců, v případě výměny za kus použitý - záruka pokračuje v běhu od nákupu původního kusu. Pokud nebude kupující s přístupem týkajícím se opravy spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemně) a prodávající sjedná okamžitou nápravu.

 1. Vyřízení reklamace

     Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího, kam se reklamovaný výrobek zasílá výhradě poštou, nebo prostřednictvím doručovací společnosti. Adresa provozovny je TZK, s. r. o., Na Valech 584, 289 12 Sadská. Zásilky zaslané "NA DOBÍRKU" nepřebíráme. Osobní dodání je  možné po předchozí telefonické dohodě. Při zasílání výrobku k opravě poštou nebo přepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Zásilku označí kupující slovem "REKLAMACE". Výrobek je třeba zabalit a přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána. Po přijetí zásilky bude výrobek předán k vyřízení reklamace. Po řádném vyřízení reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu nebo kupující bude vyzván k převzetí opraveného zboží. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží prodejci. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 1. Závěrečná ustanovení

     Tento reklamační řád nabývá účinnosti 12. března 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

REKLAMAČNÍ LIST

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
Více informací ZDE.